Documents indispensables per l’inici de curs 2021-22

Adjuntem els següents documents que caldrà que tot l’alumnat porti a l’escola el primer dia de curs  degudament omplerts i signats:

El següent document “Cessió de dades personals” només s’ha de presentar una sola vegada, en el moment de matricular l’alumne/-a a l’escola.

Documents opcionals

Adjuntem tres documents opcionals per si els necessiteu. També caldrà dur-los a l’escola el primer dia de classe: