Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 972 20 36 83 [email protected]

Documents indispensables per l’inici de curs

Adjuntem els següents documents que caldrà que tot l’alumnat porti a l’escola el primer dia de curs  degudament omplerts i signats:

Documents opcionals

Adjuntem tres documents opcionals per si els necessiteu. També caldrà dur-los a l’escola el primer dia de classe: