Pla TAC

RECURSOS TIC

  • PLATAFORMA DIGITAL

Utilitzem la plataforma ALEXIA. Tot l’alumnat i les famílies del centre hi tenen accés. A la Plataforma hi trobareu informacions diverses: calendari del mes, sortides, circulars, comunicats, tasques diverses i dates importants. Els informes d’avaluació es penjaran també a la plataforma Alexia.Estem treballant en l’activació de l’Alexia Classroom per 6è. Es tracta d’una plataforma d’aprenentatge personalitzat basada en Moodle, un entorn que promou l’autonomia dels estudiants, tot incentivant-ne la vinculació amb el seu propi aprenentatge.

Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  • TEAMS I EINES MICROSOFT

Tot el personal de l’escola té una adreça de correu corporatiu amb el domini @drmasmitja.cat. L’alumnat de 3r a 6è també té una adreça de correu corporatiu amb el domini @alumnes.drmasmitja.cat, amb l’objectiu de facilitar la comunicació mitjançant les eines Microsoft Office 365.

TEAMS és l’eina de comunicació entre l’escola i l’alumnat en cas de necessitat i amb les famílies per a les reunions i entrevistes de seguiment de l’alumnat i per a les reunions del personal docent quan sigui necessari.

L’ús d’aquestes eines col·laboratives (TEAMS-OneDrive) està canviant la forma de treballar, de gestionar projectes i de comunicar-se amb l’equip de treball.

Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  • WEB

S’actualitza setmanalment amb informacions i/o notícies d’interès.

Responsables: Comissió Web i Equip Directiu

  • IPADS

L’escola disposa de 90 iPads per a ús de l’alumnat. Els objectius generals d’aquest projecte són:

– Utilitzar l’iPad i les seves funcionalitats bàsiques per desenvolupar una bona competència digital.

– Fer participar l’alumnat en activitats col·lectives i en entorns col·laboratius.

– Ser conscients del paper de la tecnologia en la privacitat, la seguretat i la pròpia imatge.

– Treballar activitats i projectes relacionats amb el currículum.

– Enriquir l’aprenentatge utilitzant l’iPad com a eina educativa.

Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  • ROBÒTICA

Per treballar el pensament computacional, l’algorítmic, la creativitat i la destresa per solucionar problemes, aquest curs s’utilitzaran els robots BeeBots, Lego WeDo, Lego Spike i els llenguatges de programació Code i Scratch.

Quins objectius ens plantegem:

– Estimular el pensament abstracte.

– Potenciar el treball cooperatiu.

– Desenvolupar eines per aprendre i desenvolupar i l’habilitat per analitzar problemes.

– Reafirmar les actituds d’esforç, responsabilitat, ordre, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

– Enriquir l’aprenentatge de les ciències amb la metodologia STEAM.

Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: