Pla TAC

RECURSOS TIC

 • PLATAFORMA DIGITAL

  Utilitzem la plataforma ALEXIA. Tot l’alumnat i les famílies del centre hi tenen accés. A la Plataforma hi trobareu informacions diverses: calendari del mes, sortides, circulars, comunicats, tasques diverses, dates importants. Els informes d’avaluació es penjaran també a la plataforma Alexia.

  Estem treballant en l’activació de l’Alexia classroom per 6è. Es tracta d’ una plataforma d’aprenentatge personalitzat basada en Moodle, un entorn que promou l’autonomia dels estudiants, tot incentivant-ne la vinculació amb el seu propi aprenentatge.

  Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  TEAMS I EINES MICROSOFT

  Tot el personal de l’escola té una adreça de correu corporatiu amb el domini @drmasmitja.cat. L’alumnat de 2n a 6è té també una adreça de correu corporatiu amb el domini @alumnes.drmasmitja.cat, amb l’objectiu de facilitar la comunicació mitjançant les eines Microsoft Office 365.

  TEAMS és l’eina de comunicació entre l’escola i l’alumnat en cas de necessitat i amb les famílies per a les reunions i entrevistes de seguiment de l’alumnat i per a les reunions del personal docent quan sigui necessari.

  L’ús d’aquestes eines col·laboratives (TEAMS-OneDrive) està canviant la forma de treballar, de gestionar projectes i de comunicar-se amb l’equip de treball.

  Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  WEB

  S’actualitza setmanalment amb informacions i/o notícies d’interès.

  Responsables: Comissió Web i Equip Directiu

  IPADS

  L’escola disposa de 90 iPads per a ús de l’alumnat. Els objectius generals d’aquest projecte són:

  – Utilitzar l’iPad i les seves funcionalitats bàsiques per desenvolupar una bona competència digital.

  – Fer participar l’alumnat en activitats col·lectives i en entorns col·laboratius.

  – Ser conscients del paper de la tecnologia en la privacitat, la seguretat i la pròpia imatge.

  – Treballar activitats i projectes relacionats amb el currículum.

  – Enriquir l’aprenentatge utilitzant l’iPad com a eina educativa.

  Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

  ROBÒTICA

  Per treballar el pensament computacional, l’algorítmic, la creativitat i la destresa per solucionar problemes, aquest curs s’utilitzaran els robots BeeBots, Lego WeDo, Lego Spike i els llenguatges de programació Code i Scratch.

  Quins objectius ens plantegem:

  – Estimular el pensament abstracte.

  – Potenciar el treball cooperatiu.

  – Desenvolupar eines per aprendre i desenvolupar i l’habilitat per analitzar problemes.

  – Reafirmar les actituds d’esforç, responsabilitat, ordre, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

  – Enriquir l’aprenentatge de les ciències amb la metodologia STEAM.

  Responsables: Comissió TAC i Equip Directiu

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: