Us informem de les dates de les trobades amb famílies de final de curs i també de les dates de la graduació d’I5 i 6è: 

Graduació I5: divendres 7 de juny a les 15:30 h.  

Graduació 6è: divendres 14 de juny d’acord amb els següents horaris: 

  • 6A: 15:05 h. 
  • 6B: 15:50 h. 
  • 6C: 16:35 h. 

Festival 2A: dimarts 11 de juny a les 15:10 h. 

Festival 2C: dimarts 11 de juny a les 16:10 h. 

Festival 2B: dimecres 12 de juny a les 15:10 h. 

Festival 4A: dimecres 12 de juny a les 16:10 h. 

Festival 4B: dijous 13 de juny a les 15:10 h. 

Festival 4C: dijous 13 de juny a les 16:10 h. 

Assistents: 

Pel que fa al nombre d’assistents, recomanem que per motius d’aforament de la sala d’actes, no vinguin més de 3 o 4 persones per alumne. Els germans matriculats al nostre centre no podran assistir a les representacions atès que les trobades són en horari escolar. 

Gravacions: 

Les representacions i graduacions poden ser gravades per les famílies de l’alumnat que hi participi, però caldrà tenir en compte que, d’acord amb la normativa de drets d’imatge del centre, les gravacions podran ser utilitzades únicament de forma personal i en l’àmbit domèstic. 

Us hi esperem!