Llengua Anglesa

LLENGUA ANGLESA  CURS 2023-24

 

ELS OBJECTIUS I EL PLANTEJAMENT ANUAL

Des del dept. de llengua anglesa, continuarem potenciant de manera decidida tots els mitjans que ens facilitin la comunicació amb l’alumnat, posant en valor les plataformes que ens faciliten tant l’escola com l’editorial. Som plenament conscients que les exigències actuals, juntament amb la conjuntura socioeconòmica d’un món cada cop més global i divers, fan més necessari que mai que el nostre alumnat adquireixi una base comunicativa pràctica, essencial en aquests temps. És per tot això que continuem avançant en la nostra tasca diària perquè totes les classes repercuteixin en un coneixement pràctic i eminentment comunicatiu.

Els nostres objectius per Cicles:

-Educació Infantil:

Continuem apostant per la introducció de la llengua anglesa des de ben petits, a I3, en dues sessions intensives de 30 minuts setmanals, amb l’objectiu de familiaritzar l’alumnat amb els sons de la llengua anglesa i les primeres nocions bàsiques de vocabulari.

A I4 i I5, durant 1 hora setmanal, continuem treballant la llengua anglesa a nivell oral mitjançant històries, jocs, cançons, …

-Cicle Inicial:

1r: 2 hores setmanals de llengua anglesa i 2n: 3 hores setmanals de llengua anglesa. S’introdueix progressivament la llengua escrita, la qual té una presència més notable a partir de 2n, prenent com a referència el vocabulari.

La comunicació oral és un objectiu prioritari en aquest cicle.

-Cicle Mitjà:

3r: 3 hores setmanals de llengua anglesa. De manera gradual, es va introduint la gramàtica. 4t: 3 hores setmanals de llengua anglesa. Es consolida l’aprenentatge de la llengua escrita i es continua potenciant la llengua oral.

A tots dos cursos, l’alumnat llegirà un llibre digital.

-Cicle Superior:

Aprofundim i impulsem l’ús de la gramàtica, sempre en un context d’aprenentatge facilitador, lligat amb el vocabulari. Continuem apostant pel Pla Lector que permetrà aprofundir en la comprensió lectora i alhora en l’expressió escrita. L’alumnat llegirà dos llibres de lectura durant el curs, un en paper i un en format digital, de forma guiada i amb activitats complementàries.

5è: 3 hores setmanals de llengua anglesa i 1 hora de Workshop que servirà per treballar i exposar les expressions orals a l’aula.

6è: 3 hores setmanals de llengua anglesa. A més, complementem la tasca amb una hora setmanal d’Oral English, especialment ideada per desenvolupar, en petits grups, les destreses comunicatives i lingüístiques de l’alumnat.

 

EXÀMENS OFICIALS DE CAMBRIDGE. YOUNG LEARNERS ENGLISH i KET

En la nostra línia de continuar treballant en les competències comunicatives, dins la dimensió d’un marc europeu cada cop més exigent, Fundació Escola Cristiana i la Universitat de Cambridge han unit forces per dur a les nostres escoles els exàmens oficials en la seva categoria per a Educació Primària, YLE (Young Learners English), en tres nivells diferents. Aquest curs, continuem oferint el nivell KET (Key for Schools) adreçat a l’alumnat de Cicle Superior.

La preparació per a aquestes proves tindrà lloc durant tot el curs escolar, en horari extraescolar, i l’alumnat rebrà l’orientació dels mestres especialistes de llengua anglesa sobre quin nivell s’ajusta més a les seves possibilitats. Si bé els exàmens són de caràcter opcional i voluntari, creiem fermament que es tracta d’una oportunitat immillorable per al nostre alumnat de finalitzar l’Educació Primària amb un títol oficial sota el braç.

L’examen, que contempla les quatre destreses fonamentals (speaking, listening and reading & writing), tindrà lloc a l’escola en una data a convenir.

Responsables: Departament de Llengua Anglesa.

 

ESTADA LINGÜÍSTICA A IRLANDA PER A L’ALUMNAT DE CICLE SUPERIOR

L’escola ofereix la possibilitat que els nostres alumnes de Cicle Superior visquin una experiència lingüística en primera persona a Irlanda durant l’última setmana de juny. Acompanyats per mestres de l’escola, gaudeixen d’una setmana intensa en què l’aprenentatge de la llengua anglesa i la convivència amb famílies del país se sumen a l’entusiasme i a les ganes d’aprendre.

La reunió informativa està prevista pel mes de novembre a la Sala d’Actes.

Responsables: Departament de Llengua Anglesa i empresa organitzadora.

 

“ENGLISH THEATRE” A L’ESCOLA

Els alumnes d’I5 a 5è gaudiran d’unes obres de teatre interactives a càrrec de la companyia The TaleTeller. El dia 15 de febrer 3r i 4t veuran l’obra “Lazy Jack” i 5è “Dorothy’s Dance Camp”. El dia 1 de març I5, 1r i 2n veuran l’obra “The Wolf and the 7 Goats”. Els actors són 100% parlants nadius i ofereixen obres adaptades al nivell d’anglès de cada grup, permetent la interacció entre l’alumnat i els actors. La diversió està assegurada!

Com a novetat, a 6è es realitzarà un taller musical en anglès que combinarà la part lingüística i artística dels alumnes. L’activitat està organitzada per l’empresa “Jumping Ducks”, que aporta els materials per treballar a l’aula i que portarà a terme un taller a final de curs per fer un tancament de la feina realitzada al llarg del curs.

Responsables: Departament de Llengua Anglesa i empreses organitzadores.

 

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: