Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil, que va dels 3 als 6 anys, contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, social i cognitiu dels infants, a través del joc, la interacció i l’estimulació.

Es fomenta el desenvolupament del llenguatge, la creativitat i la preparació per a l’aprenentatge formal. Se’ls capacita per anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el mon que els envolta, ajudar-los a ser conscients de la seva autonomia i a prendre consciència del seu paper en el grup i valorar la seva aportació.

Aquesta etapa estableix les bases per al creixement personal i acadèmic dels alumnes en les etapes posteriors de l’educació.

Els nostres valors

Autonomia i responsabilitat

Confiança, esforç i superació

Curiositat i observació

Respecte i convivència

Els nostres serveis

Menjador

Menjador amb cuina pròpia

Acollida

Acollida matinal

Migdiada a I3

Servei Psicopedagògic i logopèdic propi

Extraescolars

Extraescolars tarda (AMPA)

Perfil de l'alumne

  • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
  • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
  • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
  • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
  • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu

Manipulació

Aprenentatge a través de la manipulació per interioritzar conceptes per als aprenentatges futurs.

Joc

A través del joc els infants donen resposta a les seves inquietuds i posen en moviment totes les seves capacitats per apropar-se a la realitat, tot desenvolupant la creativitat, l’atenció, la memòria i el llenguatge.

Axioma

Amb “Axioma” es treballa per aconseguir alumnes amb un pensament crític, amb un bon nivell de raonament, capaços de relacionar coneixements i fer del mètode assaig/error una manera d’avançar.

Racons

Els racons permeten organitzar la classes en petits grups on els infants aprenen a treballar en equip, col·laborar i compartir, potenciant la iniciativa i la responsabilitat.

Projectes

Els projectes busquen despertar en l’alumnat l’interès i la motivació per investigar i descobrir el món que els envolta.

PAG

Les Pràctiques d’Aprenentatge Globalitzades es basen en situacions d’aprenentatge que motiven l’alumnat a treballar de forma activa, descobrint les seves habilitats i fomentant l’autonomia i l’aprenentatge competencial.

Per més informació, contacta amb nosaltres