Educació en valors i competència espiritual

Objectiu general curs 2022 - 2023

L’actual marc curricular ens proposa afavorir un desenvolupament integral dels nostres alumnes, que ajudi els infants i joves en la comprensió del món, de sí mateixos i dels altres. També exigeix entendre la realitat, per poder gestionar-la, i construir-la, des de l’esperit crític i la justícia social, des de la creativitat i l’equilibri, des de la innovació i el respecte.

Cal també que els nostres alumnes siguin capaços de posar-se a la pell de l’altre per descobrir que hi ha diferents maneres de viure, de pensar, de sentir i assumir-les.

És per això que apostem fortament per una educació en valors que ajuda a assolir aquests objectius.

Des dels inicis de la fundació, les escoles Cor de Maria han mantingut una llarga tradició en el treball dels valors humans; actualment, atentes als canvis socials i a les necessitats, també hem apostat per l’educació de la competència espiritual, treball que considerem bàsic per preparar els nostres alumnes a entendre aquests canvis. La cultura inclou els trets espirituals i afectius d’una societat o d’un grup social, això vol dir també les formes de cohesió social, els valors, les tradicions i les creences personals i visions del món que els nostres alumnes han de conèixer.

És per això que el nostre projecte educatiu contempla aquesta competència per aconseguir futurs ciutadans educats emocionalment i espiritualment, capaços de gestionar els conflictes del seu entorn i els propis i aconseguir la pau interior que és el primer pas per a poder afrontar de forma exitosa la satisfacció personal, dit d’altre manera la felicitat.

Aquest eix tranversal d’educació en valors i competència espiritual (EVICE), que serveix de base del nostre projecte educatiu es concreta cada curs en un projecte anual que posa èmfasi en un valor en concret i permet al seu voltant recordar o iniciar als alumnes en altres.

Educació en valors

 

 

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: