Codi Cup 2024

Bases del concurs

JUSTIFICACIÓ

El col·legi Dr. Masmitjà ha ideat la Codi Cup amb la finalitat de fomentar l’ús de la programació i del pensament computacional entre l’alumnat de cicle superior de les escoles de Girona. Des del col·legi Doctor Masmitjà es vol impulsar aquest tipus d’activitats per tal que l’alumnat sigui més competent en el seu ús i aplicació, entenent que cada vegada està més present en els diferents àmbits de la nostra societat.

1. OBJECTIU

Crear un programa amb Scratch per donar resposta al repte plantejat.

2. ÀMBIT

Pot participar l’alumnat de 5è i 6è d’educació primària de les escoles de Girona, formant equips de 2-3 alumnes.

3. TASQUES

1. Creació d’un programa amb Scratch donant resposta al repte plantejat.

2. Elaboració d’un vídeo explicant el procés que s’ha seguit per resoldre el repte.

4. CRITERIS

Es valoraran tres aspectes:

  1. La programació realitzada amb Scratch.
  2. La creativitat del programa fet amb Scratch.
  3. La justificació de la solució del repte a través d’un vídeo d’un màxim de dos minuts.

Només s’acceptarà un treball per equip i alumne.

Cada treball ha de tenir el seu títol i no incloure referències ni als participants ni a la seva escola.

El projecte ha de ser original, no pot partir d’un programa prèviament existent al banc d’activitats de Scratch.

No s’acceptaran entregues que no segueixin els criteris indicats a les bases del concurs.

*Veure Annex: Rúbriques d’avaluació del repte, vídeo i creativitat.

5. CALENDARI

Presentació del concurs:  de l’11 al 17 de gener de 2024.

Inscripció: del 15 de gener al 15 de febrer de 2024.

Repte: el dia 16 de febrer a les 9h es farà públic el repte. Enllaç

Realització: del 16 de febrer al 8 de març de 2024.

Entrega: Termini d’entrega màxim és el dia 8 de març de 2024 a les 17h.

Anunci dels finalistes: durant el mes d’abril.

Veredicte i entrega de premis: la data es comunicarà el mateix dia que l’anunci dels finalistes.

6. INSCRIPCIÓ

Un representant del centre educatiu haurà de formalitzar la inscripció del 15 de gener al 15 de febrer per poder participar al concurs. Per accedir al formulari d’inscripció  cal dirigir-se al web www.drmasmitja.cat/codicup.

7. ORGANITZACIÓ INTERNA

Cada centre tindrà total llibertat per planificar la realització del repte d’acord amb els seus interessos. Si bé és recomanable espaiar el treball en diversos dies, és igualment vàlid centrar en un sol dia la realització del concurs.

Donat que no hi ha un límit de participants per cada centre, es pot optar per presentar tots els treballs realitzats, o bé realitzar una fase prèvia en el propi centre per presentar només els que es considerin oportuns.

8. ENTREGA

L’entrega es realitzarà a través del formulari web que es publicarà a www.drmasmitja.cat/codicup. En aquest formulari caldrà indicar les dades de l’equip participant i compartir els enllaços web que dirigeixen al programa fet amb Scratch i al vídeo de la justificació, respectivament.

L’enllaç web del programa fet amb Scratch serà el que es genera automàticament en publicar els projectes al lloc web https://scratch.mit.edu/. En canvi, el vídeo de justificació podrà estar allotjat en qualsevol espai web, sempre i quan sigui públic, es pugui visualitzar online i no requereixi la seva descàrrega.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot els treballs presentats amb Scratch conservaran la propietat intel·lectual dels seus autors i autores. La Fundació Cor de Maria (Doctor Masmitjà) es reserva el dret de poder fer ús d’aquest materials si ho considera oportú.

Els vídeos de justificació seran visionats pel jurat amb l’única finalitat d’arribar a un veredicte. En cap cas es farà difusió o ús d’aquest material audiovisual.

10. FASE DE RESOLUCIÓ

A l’abril es publicarà a la pàgina web de l’escola Doctor Masmitjà (www.drmasmitja.cat/codicup) el nom dels tres finalistes de cada categoria i el dia i lloc de l’entrega de premis.

Es convocaran els finalistes al lloc indicat per l’Ajuntament de Girona on s’anunciarà el veredicte final i es farà l’entrega de premis.

11. PREMIS

Categoria Codi: Premi al millor desenvolupament de codi de programa.

Categoria creativitat: Premi a la solució més creativa.

Categoria justificació: Premi a la millor justificació a través del vídeo.

12. JURAT

El jurat està format per quatre persones relacionades amb el mon digital i dos exalumnes del col·legi Dr. Masmitjà.

ANNEX

contacte: [email protected]