A continuació us facilitiem les dates i horaris de les trobades de Nadal amb les famílies:

     • 4 de desembre: 3A -15:10h      3B – 16:10h

     • 5 de desembre: 3C -15:10h      4C – 16:10h

     • 11 de desembre: 4A -15:10h    4B – 16:10h

     • 12 de desembre: 2B -15:10h    2C – 16:10h

     • 13 de desembre: 2A -15:10h    1A – 16:10h

     • 14 de desembre: 1B -15:10h    I3 – 16:10h

     • 15 de desembre: 1C -15:10h    I4 – 16:10h

     • 18 de desembre:  I5- 15:30h

     • 19 de desembre a les 16’45h aprox.: 5è cantarà al pati gran de primària.

Assistents:

Pel que fa al nombre d’assistents, recomanem que per motius d’aforament de la sala d’actes, no vinguin més de 3 o 4 persones per alumne.  Els germans matriculats al nostre centre no podran assistir a les representacions atès que les trobades són en horari escolar. 

Gravacions:

Els actes nadalencs realitzats a l’escola podran ser gravats per les famílies de l’alumnat que hi participi, però caldrà tenir en compte que, d’acord amb la normativa de drets d’imatge del centre, les gravacions podran ser utilitzades únicament de forma personal i en l’àmbit domèstic, en cap cas podran ser publicades o difoses a Internet, xarxes socials, etc. 

Banc de disfresses:

Us recordem que l’AMPA disposa d’un banc de disfresses. Si algú està interessat, s’hi pot posar en contacte a la següent adreça: [email protected]