El dissabte dia 15 d’abril vam rebre la visita de l’Hble. Sr. Jinyang Zhu, cònsol general de la Xina a Barcelona. Li vam explicar qui som i va conversar amb els alumnes xinesos que els dissabtes estudien la seva llengua i cultura a l’aula de xinès de la nostra escola.

L’equip directiu i el Sr. Adam Manyé, director dels Serveis Territorials a Girona, el van acompanyar durant la visita.