L'EQUIP NO DOCENT

 

 

 

 

Organigrama escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

EQUIP DIRECTIU DE TITULARITAT

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Montserrat Peracaula

Administradora

Mercè Hortoneda

Directora Pedagògica

Rafel Íter

Patró Fundació Educativa

Carme Barceló

Patrona Fundació Educativa

EQUIP DIRECTIU PEDAGÒGIC

És l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola.  Col·labora amb el/la equip directiu de titularitat i el director en la direcció, l’organització i la coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

Mercè Hortoneda

Directora Pedagògica

Txell Diumenjó

Coordinadora EVICE

Glòria Bona

Cap d'estudis d'EI i CI

Noèlia Gómez

Cap d'estudis CM i CS

REPRESENTANT EQUIP PEDAGÒGIC FUNDACIÓ:

Quim Cufí

EQUIP DE COORDINADORS

Olga Canal

EI

Katy Palomeras

CI

Rosa Plana

CM

Neus Río

CS

TUTORIES

ED. INFANTIL 

P3A:  Anna González

P3B:  Núria Oliveras

P4A:  Pili Roig

P4B:  Nuri Regincós

P5A: Míriam Medina

P5B: Olga Canal

ED. PRIMÀRIA

Cicle Inicial 

1r A: Sònia Sala

1r B: Kiku Coll

1r C: Griselda Gibert

2n A: Glòria Bona              

2n B: Núria Parnau    

2n C: Katy Palomeras                                      

 

ED. PRIMÀRIA

Cicle Mitjà 

3r A: Montse Planella

3r B: Mònica Aranjuelo

3r C: Elena Casas

4t A Rosó Rovira 

4t B: Assumpció Solà

4t C: Teresa Vila

          

ED. PRIMÀRIA

Cicle Superior 

5è A: Edu Rodríguez

5è B: Neus Rio

5è C: Cristina Rosell

6è A: Quim Cufí

6è B: Rosa Taberner

6è C: Txell Diumenjó

Especialistes:

1- Enric Arcalà: anglès CS.

2- Teresa Alabau: cultura religiosa 1A i B, 2A i B i 5B, lectosuport 1r i 2n, biblioteca  P3A i B, P5B, 1A i C i 2n.

3- Toni Bardera (dimarts i dimecres tarda): religió 5A i 5C.

4- Carolina González:7h AI, desdoblaments P3A i B, P4A, racons 1B i la maleta viatgera 1B.

5- Francesc Garcia: Àmbit digital a 6è .

6- Mercè Hortoneda: llengua anglesa a P3, P4A i  P5 i oral English 6è.

7- Marina Pratcorona: música a P4A, P5 CI i CM, L’hora del conte a P5B.

8- Cesc Monroig: castellà  5 A i 6A i B,  àmbit matemàtic 5è i 6è, suport català 6è ,català 5B.

9- Pau Pérez: psicomotricitat P4 i P5 / E.F. de 1r, 2n i 4tr.

10- Rosa Plana: anglès 2nA, 3r i 4t, suport català 4B.

11- Noèlia Gómez: música P3 A i B, P-4B / Experimentem P3/ castellà 1r .

12- Dolors Mataró: Àmbit matemàtic 3B, català 3B, medi natural 3B, aprendre a aprendre 3B, AI a CM.

13- Dolors Toledo: castellà 2B, 2C i 3r, cultura religiosa 3r i àmbit matemàtic 4t.

14- Glòria Vila: racons a P3A, P4 i P5, Experimentem P4 , anglès 1r i  suport d’anglès a 5B, 5C i 6è..

15- Carme Vilà: taller de mates a CI, àmbit matemàtic 3r, castellà 4B i 4C, cultura religiosa 4t,  suport anglès 4t i suport català 3C.

16- Menxu Obiols: cultura religiosa 5A, Bibliotac 5A, Suport llengua 6è i Desdoblament P5B.

17- Nivard Arboix: Experimentem P5A, Àmbit digital 1A, 1C, 2n, 3r, 4t i 5è.

18- Montse Rams: racons P3B, parlem P3B, jocs matemàtics P3B, experimentem P3B i educació en valors P3B.

Altres professionals:

Carme Sala  -psicòloga-

Helena Cabratosa -EAP-

Marta Vila–vetlladora-

Neus Martí -logopeda-

 

 

C/ Joan Maragall, 56
17002 Girona
Tel. 972 20 36 83 / Fax 972412747
[email protected]
www.drmasmitja.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - Dr Masmitjà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Dr Masmitjà 41.976390, 2.819222

Segueix-nos a: