El mes d’octubre vam començar a treballar el projecte de les PAG (Pràctiques d’Aprenentatge Globalitzades) a Educació Infantil, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Les PAG incorporen una nova metodologia d’aprenentatge on el docent és l’impulsor dels aprenentatges i mediador del procés on l’alumnat aprèn de manera competent i globalitzada.

Es parteix de reptes que activen els coneixements previs i permeten a l’alumne construir nous aprenentatges: els docents proposen alguna pregunta tipus repte que motivi l’alumnat; segueix una fase de recerca, d’investigació i processament de la informació i, finalment, s’elabora un producte final.

L’alumne és el protagonista del propi aprenentatge i entra en contacte amb companys d’altres cursos del seu cicle. Es tracta de projectes interdisciplinars que abasten, a part dels diferents àmbits curriculars, les competències transversals, les intel.ligències múltiples i engloben valors com l’educació per la pau, la salut, la sostenibilitat, o la prevenció d’actituds i comportaments violents o discriminatoris, entre d’altres.

L’ús de recursos és divers i s’alternaran diferents tipus de materials, des d’objectes quotidians, material manipulatiu específic, càmeres de fotos o ordinadors, etc. 

Les PAGs es portaran a terme d’octubre a maig. Es faran 8 PAGs i cadascuna constarà de 5 sessions.