El dilluns vam estrenar el cofre dels jocs al pati de cicle mitjà i superior. A partir d’ara, a l’hora del pati, els alumnes també poden jugar amb diferents jocs de taula (oca, dòmino, …).