L’educació en valors i la igualtat han de començar des de ben petits, són els únics que poden canviar el futur dels nostres infants. Nosaltres, com a mestres, treballem perquè tots els nens i nenes de l’escola tinguin un esperit crític que els permeti qüestionar-se tot allò que els envolta i canviar tot allò que no sigui just o respectuós.

L’educació per la tolerància i el respecte ha de començar des de ben petits.

A la nostra escola volem conscienciar l’alumnat i tota la comunitat educativa sobre els drets de les dones i treballem per fomentar l’equitat entre tots i totes.

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món” Nelson Mandela