Normativa

GENERAL

 • Ser puntual.
 • Incidir en la importància de saludar i acomiadar el professorat, companys/es i personal del centre, ser amable i donar les gràcies. L’escola la fem entre tots.
 • Caminar amb calma i tranquil·litat a les entrades i sortides de les classes.
 • Les llaminadures i els xiclets es mengen fora de l’escola.
 • Fer un bon ús de les papereres: contenidor blau (paper), contenidor groc (plàstic, paper d’alumini … ), contenidor de piles i contenidor de matèria orgànica (fulles, peles de fruita, restes de menjar…)
 • Participar en les activitats pr
 • Tenir cura dels materials i instal·lacions. L’esforç per conservar l’escola és responsabilitat de tothom.
 • Abonar les despeses en cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència.
 • Durant l’estona que dura el pati no es pot pujar a la classe sense permís de les persones responsables del pati i ha de ser sempre per causes justificades.
 • Vestir de manera adequada per a un centre educatiu.
 • Tenir cura de la higiene personal.
 • Un cop acabades les classes, a les 13h. i a les 17h., no es pot tornar a entrar a les classes.

 

A LA CLASSE

 • Respectar el material comunitari i individual.
 • Fer la feina ben feta.
 • Tenir la taula ordenada i polida.
 • Parlar quan calgui i amb ordr
 • Respectar sempre el torn de paraula.
 • Trucar a la porta abans d’entrar a qualsevol espai de l’escola.
 • Seure bé.
 • Recollir les coses abans de plegar.
 • Reduir, reciclar i reutilitzar el paper.
 • Demanar sempre permís per sortir de la classe.
 • Si es porten cromos, gomes o altres jocs, han d’estar guardats a les files, passadissos i a la Són responsabilitat de qui els porti.
 • Els aparells de música, mòbils i altres els deixem a casa.

 

AL PATI

 • Cada classe disposarà d’una pilota de bàsquet i una de futbol durant tot l’any per l’estona del pati (no se n’han de portar de casa).
 • Els globus d’aigua i les baldufes es quedaran a casa.
 • Atenció als timbres: deixar de jugar i ser puntual.

 

ALTRES

 • Bata: Obligatòria per als cursos d’Educació Infantil i Cicle Inicial.
 • Xandall: Obligatori per a tota l’escola a l’hora d’Educació Física, a les sortides i excursions d’Educació Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior i sempre que el professorat ho cregui convenient.
 • Menjador
 • Abans d’entrar al menjador l’alumnat es rentarà les mans.
 • Cal seure adoptant una postura adequada davant de la taula i utilitzar els coberts corr
 • Cal mantenir una actitud de respecte envers els companys i les monitores.

 

Informacions:

 • Les circulars s’enviaran via plataform En algunes ocasions es donaran en paper.
 • És important mirar amb regularitat el Web de l’escola i la Plataforma Alèxia per estar ben informat.

 

Aniversaris:

 • Els sants o aniversaris es celebren felicitant i/o cantant, tret de l’alumnat d’E. Infantil que té la seva pròpia normativa.

 

QUÈ HAN DE FER ELS/LES ALUMNES SI …

 • Si es fan mal o es troben malament: dir-ho al mestre o monitor responsable i si es considera necessari es posaran en contacte amb la família.
 • L’escola no administrarà cap tipus de medicació sense l’autorització escrita dels pares i recepta mèdica on consti la dosi…
 • Si troben alguna cosa que no és seva: donar-ho al professorat o porta-la a la porteria.
 • Si s’ha de faltar al col·legi, arribar tard o marxar abans: els pares han de trucar o fer un escrit a l’agenda. Si sovint s’arriba tard, es farà arribar als pares una carta d’avís.
 • Si alguna vegada es queden a dinar: cal anar a comprar el tiquet abans de les 9h. a la porteria.
 • Si tenen algun problema amb els companys: intentar la reconciliació quan abans millor; deixar passar el temps no resol el pr
 • Si es troben en una situació estranya i no saben com sortir-se’n: demanar ajuda al professorat o al monitor.
 • Si se senten tristos a l’escola: intentar arreglar el que ha passat o el que els preocupa. Recordar que els mestres o monitors els poden ajudar.
 • Si no es poden quedar al menjador o a les activitats extraescolars: portar un justificant escrit a l’agenda.
 • Si canvien de domicili, telèfon o qualsevol dada personal: cal comunicar-ho al tutor/a i a secr

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies