Dia internacional de les dones 2019

 

 

Només cal fer una mirada al nostre món per veure que les diferències entre homes i dones hi són!! No ens podem permetre tenir una actitud passiva envers la discriminació que moltes dones pateixen arreu del món.

Com a educadors i educadores, tenim el repte de transmetre al nostre alumnat uns valors que els permetin ser persones justes, crítiques, responsables i compromeses. Hem de treballar perquè les futures generacions no repeteixin els mateixos errors que estem cometent els adults del present.