Comunicat FECC sobre els esdeveniments dels últims dies